Ihmisten kaupunki

Kärkiteemassa yhdistetään kaupunkikehittäminen sekä uuden teknologian mahdollistamat palveluratkaisut ihmislähtöisesti. Toteutuksen vahvuutena ovat käyttäjälähtöiset ja avoimet, tosielämän kehitysympäristöihin perustuvat toimintamallit. Kehittyvien tiedonkeruu- ja analysointimenetelmien myötä toiminta ja päätöksenteko muuttuvat, ja tiedon hyödyntämisestä tulee yhä merkittävämpi kilpailutekijä. Uuden ajan digipalveluita ja malleja voi tuottaa niin asukas itse, kunta, muu julkisen sektorin toimija kuin yksityinen yrityskin.

Kuva: © Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

  • Avoin kaupunkikehittäminen

  • Asukkaiden osallistuminen

  • Palveluiden käytettävyys

  • Yhteiskehittäminen

  • Kansalaisten/ihmisten viihtyvyys ja hyvinvointi

Löydät ihmisten kaupunki case-esittelyt teeman englanninkieliseltä puolelta

Siirry englanninkieliselle sivulle

Ihmisten kaupunki -kärjen toimeenpanossa hyödynnetään muun muassa 6Aika-rahoitusta.

Lisätietoja:

Johanna Juselius

johanna.juselius@uudenmaanliitto.fi

+358 503727062