Teollisuuden uudistuminen

Kärkiteemassa tavoitteena on parantaa uusmaalaisten yritysten kilpailukykyä. Uusien teknologioiden tuomat muutokset yritysten toimintaympäristöön haastavat erityisesti pk-yritykset arvioimaan teknologioiden mahdollisuuksia ja vaikutuksia muun muassa arvoketjuissa, materiaalivirtojen ohjaamisessa sekä sisälogistiikassa.

Teemassa tuettavilla toimenpiteillä edistetään yritysten verkostoitumista, vertaisoppimista sekä valmiuksia hyödyntää uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia toimintansa kehittämiseen.

Teollisuuden uudistuminen -kärjen toimeenpanossa hyödynnetään muun muassa EAKR- sekä AIKO-rahoitusta.

  • Logistiikka

  • Robotiikka

  • Asioiden internet

Löydät teollisuuden uudistumisen case-esittelyt teeman englanninkieliseltä puolelta

Siirry englanninkieliselle sivulle

How we digitalise our industries?

What makes our SMEs special?