Kaupunkien cleantech

Teemaa toteuttaa erityisesti Smart&Clean -säätiö, joka pyrkii tekemään alueesta parhaan testialueen älykkäille ja puhtaille ratkaisuille. Toiminnassa yhteistyötä tekevät kunnat, yritykset, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut. Tavoitteena on tukea projekteja, jotka luovat Uudellemaalle puhtaisiin ja älykkäisiin ratkaisuihin perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia.

Cleantech-kärjen toimeenpanossa hyödynnetään säätiön rahoituksen lisäksi muun muassa Itämeren alueen Interreg -rahoitusinstrumentteja sekä rakennerahastoja. Tähän ohjaa myös rakennerahastojen erityisteemaksi asetettu vähähiilisyys.

  • Energia- ja resurssitehokkuus

  • Kiertotalous

  • Biotalous

  • Kuluttajacleantech

Löydät kaupunkien cleantech case-esittelyt teeman englanninkieliseltä puolelta

Siirry englanninkieliselle sivulle